Lĩnh vực hoạt  động:

  1. Tư vấn giám sát: chuyên thực hiện Tư vấn Giám sát các công trình Công nghiệp và công trình Dầu khí với đội ngũ Cán bộ kỹ sư có kinh nghiệm chuyên môn cao về lĩnh vực Tư vấn Giám sát công trình.
  2. Tư vấn Quản lý dự án: chuyên thực hiện Tư vấn Quản lý dự án từ Tư vấn lập dự án Đầu tư đến thực hiện Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Công Nghiệp và công trình Dầu khí.
  3. Xây lắp: sở hữu đội ngũ Cán bộ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, thi công lắp đặt, đấu nối, vận hành, chạy thử các công trình Công Nghiệp và Dầu khí.
  4. Bảo trì và bảo dưỡng: tổ chức triển khai an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả công tác bảo trì, bảo dưỡng các công trình Dầu khí Onshore và Offshore.