1. Thời gian thực hiện: 2015- 2019.
  2. Khách hàng: Tecnicas Reunidas (Tây Ban Nha), Samsung Engineering (Hàn Quốc).
  3. Phạm vi công việc:
    • Thi công cho hạng mục SMP, E&I, Painting, Fire Proofing, Civil tại Package 3.
    • Thi công các hạng mục Steelstructure, Mechanical, Piping work tại Package 6A.
    • Thi công các hạng mục Civil, Building work tại Package 11

Mô tả dự án:

  • Dự án Rapid là một trong những dư án lọc hóa dầu có quy mô lớn trên thế giới. Tổ hợp lọc hóa dầu này có công suất 300.000 thùng/ngày và cung cấp Naphtha và khí cho tổ hợp hóa dầu và sản xuất xăng, dầu theo chuẩn mực Châu Âu.
  • Các bộ phận hóa dầu nhằm gia tăng giá trị các dòng olefin từ các tháp tách nước và sản xuất các sản phẩm hóa dầu thương mại gồm: propopylene, polyethylene, cao su tổng hợp….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *