• Phục hồi sơn chống ăn mòn KCKL phần trên, Sửa chữa phần trên và thay thế vách chống cháy giàn MSP-10 mỏ Bạch Hổ
  • Phục hồi sơn chống ăn mòn kết cấu kim loại thượng tầng giàn RP-2, giàn MSP4 mỏ Bạch Rồng
  • Sơn chống ăn mòn kết cấu kim loại, đường ống, thiết bị và Sửa chữa kết cấu kim loại giàn CGCP Mỏ Bạch Hổ- Vietsovpetro
  • Sữa chữa và chống ăn mòn kết cấu kim loại giàn BK5; Sữa chữa kết cấu kim loại – Phục hồi sơn chống ăn mòn KCKL, đường ống và thiết bị trên giàn CGCP mỏ Bạch Hổ
  • Sữa chữa kết cấu kim loại giàn THTC1 mỏ Thỏ Trắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *