1. Khách hàng: Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông (OBF)
  2. Địa điểm: Bình phướcThời gian: 3/2011 – 4/2012
  3. Phạm vi công việc:  Cung cấp và thi công xử lý nước thải, công trình phụ trợ nhà kho, nhà điều hành, hệ thống hạ tầng của toàn bộ nhà máy, Thi công hệ thống bồn, hệ thống cứu hoả, nhà thép tiền chế, Thi công hệ thống xử lý nước cấp của toàn bộ nhà máy; Chạy thử và bàn giao nhà máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *